برترین فایل قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی


برترین فایل قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی

قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی

در دانلود تحقیق رشته حقوق به قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی می پردازیم

دانلود قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی

ادله اثبات دعوی ادله قانونی احصاء سوگند در اثبات دعوی قلمرو موضوعی قسم در دعاوی مدنی محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی اتیان سوگند در دادگاه سوگند استظهاری سوگند تکمیلی سوگند در امور کیفری شرایط قسم خوردن در دادگاه شرایط سوگند در دادگاه
دسته بندیحقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52

دانلود تحقیق رشتهحقوق

قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی

 
 
چکیده:
سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست.

ادامه مطلب



http://janebi4u.ir/sample/article13058.html