فایل بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR


فایل بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

هدف از این پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR می باشد

دانلود بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

ژنوم ارقام سیب روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR پایان نامه تنوع ژنتیکی انواع سیب پایان نامه تنوع ژنتیکی انواع سیب با مارکر SSR بررسی ژنوم ارقام سیب  بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها
دسته بندیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5770 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

 
 
 
چکیده:
ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای سنتی تعیین

ادامه مطلبhttp://janebi4u.ir/sample/article14384.html